În atenția departamentelor de contabilitate din subunitățile primăriilor

În atenția departamentelor de contabilitate din subunitățile primăriilor

Conform introducerii noului sistem de supraveghere a plăților – FOREXEBUG – pentru unitățile bugetare am decis ca să oferim informații partenerilor noștrii referitoare la modul de lucru și proceduri care vor fii folosite, precum și la modudul de operare mai prietenos.

În formularele pdf inteligente FOREXEBUG pot fi importate datele corespunzătoare generate din sistemul integrat Cosys. ExportImportXmlBugetIndividual Există posibilitatea pentru completarea parametrilor Cod Angajament, Indicator și Cod Program, cu ajutorul cărora puteți identifica angajamentele generate și plățile efectuate pe mfinante.ro (Aplicatie CAB) unnamed

Cosys vă propune un sistem pentru evidenţa şi gestionarea activităţii financiar-contabile a instituţiilor publice SQLGest care se adresează:

 • primăriilor
 • consiliilor judeţene
 • altor instituţii publice

Este un sistem client-server modular, modulele putând fi folosite individual sau integrate între ele. Sistemul permite managementul subunităţilor, colectarea şi centralizarea datelor de la subunităţi.

Va stam la dispozitie cu aplicaţie integrata Cosys Buget, care are urmatoarele module:

Modul pentru evidenţa contabilă Contab

 • Mod de lucru multibalanţă, cu posibilitatea de a realiza balanţe separate pentru activităţi sau obiective distincte
 • Mod de completare a articolelor contabile: manuală sau automată prin preluarea din celelalte module
 • Închideri de conturi speciale (de exemplu 1210000, 7700000 etc.)
 • Liste specifice: balanţa (analitică, sintetică, mixtă), fişe de cont (lunare, anuale), registru jurnal, cartea mare etc.

Modul buget (inclus în Contab)

 • Realizarea şi evidenţa bugetului
 • Realizarea execuţiei bugetare
 • Preluare automată a plăţilor şi a cheltuielilor din modulul Contabilitate
 • Transfer de date în modulul Bilanţ
 • Gestionare deschideri de credite

Modul ALOP (inclus în Contab)

 • Generarea şi gestionarea propunerilor de angajare, a angajamentelor bugetare şi legale, a ordonanţărilor de plată
 • Calcul automat şi corelare cu bugetul, cu deschiderile de credite, respectiv cu execuţia bugetară
 • Evidenţă registru CFP
 • Submodul de urmărire a contractelor

Modul financiar Extrase

 • Prelucrare a documentelor de casă şi a extraselor de bancă
 • Înregistrarea compensaţiilor şi a decontărilor
 • Ţinerea în evidenţă a încasărilor şi în valută cu diferenţa de curs
 • Evidenţierea şi urmărirea CEC-urilor şi a efectelor comerciale
 • Generarea automatizată a înregistrărilor contabile pentru modulul de contabilitate generală Contab
 • Generarea diferitelor liste, cum ar fi registrul de casă, registrul de bancă etc.

Modul de gestiune a materialelor Gest

 • Evidenţa stocurilor pe produse, stoc iniţial, intrat, ieşit şi stoc curent
 • Evidenţa soldurilor pe produse, sold iniţial, intrat, ieşit şi sold curent
 • Evidenţa produselor după preţul de intrare sau după preţul mediu ponderat
 • Evidenţa mişcărilor de materiale pe luni de lucru
 • Fişe de magazie
 • Contabilizarea documentelor primare
 • Balanţa cantitativ-valorică
 • Listare documente detaliate şi centralizate

Modul urmărire Terţi

 • Urmărirea situaţiei furnizorilor şi a clienţilor pe recepţii şi plăţi

Modul MijlFix

 • Evidenţa activelor fixe corporale şi necorporale
 • Evidenţa clasificării mijloacelor fixe
 • Evidenţa miscărilor (intrări, ieşiri, casări, mutări, modificări de valoare)
 • Calcul amortizări
 • Contabilizarea mijloacelor fixe

Modul pentru ordinele de plată OP

 • Editarea și tipărirea ordinelor de plată cu cod de bară
 • Crearea de rețete de ordine de plată, cu ajutorul cărora se automatizează completarea ordinelor de plată

Referințe (subunități):

Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe

Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc

Politia Comunitara Mun. Odorheiu Secuiesc

Liceul Tehnologic “Apor Peter” Târgu Secuiesc

Școala Gimnazială Balint Gabor Cătălina

Liceul Pedagogic “Bod Peter” Târgu Secuiesc

Gradinița de copii “Csipkerozsika” Târgu Secuiesc

Liceul Tehnologic “Gabor Aron” Târgu Secuiesc

Școala Gimnazială “Molnar Jozsias” Târgu Secuiesc

Liceul Teoretic “Nagy Mozes” Târgu Secuiesc

Școala Gimnazială “Petofi Sandor” Târgu Secuiesc

Liceul Teologic Reformat Târgu Secuiesc

Spital municipal Tg. Secuiesc

Școala cu clasele I-VIII “Turoczi Mozes” Târgu Secuiesc

Datele noastre de contact:

E-mail: zsolt.gyorgy@cosys.ro; office@cosys.ro

Telefon: 0267351619

Mobil: 0744519659
Director

György Zsolt