Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale

Am adăugat modificările apărute în site-ul mfinante.ro privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare la 31 decembrie 2016. Am pregătit formularele cu procente stabilite pentru proiectul de buget pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2020.

Screen Shot 2017-01-31 at 11.37.26