Modul nou: Ajutor Social

Modul nou: Ajutor Social

  • este destinat primăriilor și compartimentelor de asistență socială din cadrul acestora
  • este un sistem informatic pentru întocmirea, evidența dosarelor, calcularea și gestionarea ajutoarelor sociale
Screen Shot 2016-08-31 at 11.23.26
  • introducerea datelor pentru cererile de acordare a ajutorului social
  • adăugarea de anchete sociale la dosar, cu opțiunea de a crea o anchetă socială pornind de la datele salvate
Screen Shot 2016-08-31 at 11.23.44
  • completarea automată pentru fișa de calcul pentru dosarele de ajutor social
Screen Shot 2016-08-31 at 11.24.02
  • generare și tipărire dispoziții privind acordarea / neacrodarea / modificarea / suspendarea / încetarea dreptului la ajutor social; dispozițiile se generează în funcție de starea documentelor în format Word
Screen Shot 2016-08-31 at 11.24.29