Modul nou: Alocația pentru susținerea familiei

Modul nou: Alocația pentru susținerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei este destinat primăriilor și compartimentelor de asistență socială din cadrul acestora este un sistem informatic pentru întocmirea, evidența dosarelor, calcularea și gestionarea alocației pentru susținerea familiei.

screen-shot-2016-09-26-at-10-22-20
  • introducerea datelor pentru cererile de acordare a alocației pentru susținerea familiei
  • adăugarea de anchete sociale la dosar, cu opțiunea de a crea o anchetă socială pornind de la datele salvate
screen-shot-2016-09-26-at-10-24-18
  • generare și tipărire dispoziții privind stabilirea / încetarea / reluarea dreptului la ASF; dispozițiile se generează în funcție de starea documentelor în format Word
screen-shot-2016-09-26-at-10-30-54