Se modifică parametrile de calcul al salariilor

Din data de 01.01.2016

Se modifică parametrile de calcul al salariilor

Vă atragem atenţia că din data de 01.01.2016, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 340/2015 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2016, se modifică următoarele parametrii de calcul al salariilor:

1. Se modifică deducerile personale:

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  • pentru contribuabilii care nu au persoane inîintreţinere – 300 lei;
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fată de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice

2. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 este de 2.681 lei.