Transmiterea formularelor aferente situațiilor financiare în sistemul FOREXEBUG

Transmiterea formularelor aferente situațiilor financiare în sistemul FOREXEBUG

În programele Cosys au fost efectuate următoarele:
– Modificare plan de cont conform Anexei nr.2 la OMFP nr. 2021/2013, cu modificările ulterioare;
– Verificare existență conturi nedezvoltate în analitice unde dezvoltarea este obligatorie (corecții unde era nevoie)

În curs de implementare:

– Introducere Cod sector în contul contabil – în Balanță: 02 pentru bugetul local și 01 pentru bugetul de stat

– Introducere cod bugetar de excedent 980000 unde este cazul. De ex.: ct. 5620300
– Generare articole pentru balanța în afara bilanțului, din buget și ALOP (conturile 8060, 8066, 8067, 8062, 8061)
Aceste modificări vor fi implementate până la sfârșitul lunii iulie.